Зээлийн үйлчилгээ

Гадаад худалдааны төрөлжсөн зээлийг уян хатан нөхцлөөр, шуурхай олгоно.

Зөвлөх үйлчилгээ

Таны эрх ашиг, хүсэл сонирхолд нийцсэн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.

Хөрөнгө оруулалт

Чадварлаг бизнес эрхлэгч, шинэ санаачилгыг дэмжин хамтын үр ашгийг бүтээнэ.

Зээлийн үйлчилгээ

Шуурхай зээл

 • 50 сая төгрөг хүртэл
 • Орон сууц, хашаа байшин, газар, тээврийн хэрэгсэл
 • Сарын хүү 5%

ЭКСИМ зээл

 • Гадаад худалдааны салбарт олгогдоно.
 • 100 сая төгрөг хүртэл
 • Сарын хүү 3%

Технологийн зээл

 • Технологи худалдан авалтад олгогдоно.
 • 100 сая төгрөг хүртэл
 • Сарын хүү 2%

Төслийн зээл

 • 100 сая төгрөг хүртэл
 • Үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж
 • Сарын хүү 2%

Мэдээлэл