Шуурхай зээл

Шуурхай зээл

Таны богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулж тээврийн хэрэгсэл, хашаа байшин, газар, орон сууц барьцаалсан зээл

Тавигдах шаардлагууд:
 • Барьцаалж буй хөрөнгө нь зээлийн хүсэгчийн өөрийн эзэмшлийнх байх
 • Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх
Шуурхай зээлийн төрөл:
 • Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан
 • Хашаа байшин, газар барьцаалсан
 • Орон сууц барьцаалсан
Зээлийн нөхцөл:
 Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээлХашаа байшин, газар барьцаалсан зээлОрон сууц барьцаалсан зээл
Зээлийн хэмжээ 20 сая төгрөг хүртэл 20 сая төгрөг хүртэл 50 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа 12 сар 18 сар 18 сар
Зээлийн хүү 5%
Барьцаа:
 • Тээврийн хэрэгсэл,
 • Хашаа байшин, газар,
 • Орон сууц,
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
 • Харилцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэх
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Зээл төлөх орлогыг баталгаажуулах баримтууд