Төслийн зээл

Төслийн зээл

Тавигдах шаардлага:

 • 1 жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан байх
 • үйл ажиллагаа нь Эксим Финанс ББСБ-аас хэрэгжүүлж буй төслийн агуулгад тохирч байх
 • Төслийн жилийн ашиг 30 хувиас багагүй байх
 • Бусдад өр төлбөргүй байх

 

Барьцаа:
 • Өөрийн хөрөнгийн 50% хүртэлх, бусад хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө

 

Зээлийн нөхцөл:
 • Өөрийн хөрөнгийн 50% хүртэл дүнтэй тэнцүү
 • Сарын 2% хүүтэй
 • 12 сар хүртэл хугацаатай
 • 1% үйлчилгээний шимтгэлтэй
Бүрдүүлэх бичиг баримт:
 • Зээл хариуцагчийн анкет /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • Зээлийн өргөдөл /ББСБ-ын маягтын дагуу/
 • ААН-ийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, компанийн дүрэм
 • Гүйцэтгэх захирлын иргэний үнэмлэх
 • Гүйцэтгэх захирал ААН-ыг төлөөлж зээл авах, зээлийн гэрээ байгуулах, хөрөнгө барьцаалах эрх, итгэмжлэх, зөвшөөрөл
 • ААН-ын санхүүгийн сүүлийн 1 жилийн тайлан, борлуулалтын гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, дансны хуулга
 • Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • Бусад