Зээл

Эксим Финанс ББСБ-ын зээлийн үйлчилгээ нь гадаад худалдааны салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэд, бизнесийн байгууллагуудад олгогддог бөгөөд ингэхдээ гадаад худалдааг өөрийн улсад ашигтай эсэхийг юуны өмнө харгалзан үздэг болно.

Хэрэв та болон танай байгууллага Монгол Улсаас гаралтай түүхий эд, бараа материалын экспортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг, эсвэл үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргээхэд чиглэгдсэн үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, түүнд шаардлагатай түүхий эд, бараа материалыг импортлох бол бид Та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа таатай байх болно.

Манай байгууллага дээрх зорилтдоо тулгуурлан ЭКСИМ (Экспорт, Импорт) зээл, Технологийн зээл, Төслийн зээл, Шуурхай зээл зэрэг зээлийн багцуудаар үйлчилдэг. 

Зээлийн үйлчилгээ

Шуурхай зээл

 • 50 сая төгрөг хүртэл
 • Орон сууц, хашаа байшин, газар, тээврийн хэрэгсэл
 • Сарын хүү 5%

ЭКСИМ зээл

 • Гадаад худалдааны салбарт олгогдоно.
 • 100 сая төгрөг хүртэл
 • Сарын хүү 3%

Технологийн зээл

 • Технологи худалдан авалтад олгогдоно.
 • 100 сая төгрөг хүртэл
 • Сарын хүү 2%

Төслийн зээл

 • 100 сая төгрөг хүртэл
 • Үл хөдлөх хөрөнгө, тоног төхөөрөмж
 • Сарын хүү 2%